GravityForms Euro teken aan de goede kant Blog

Gravityforms heeft de vreemde afwijking het euro teken aan de verkeerde kant te zetten, de volgende code lost dit probleem op:

add_filter("gform_currencies", "mp_update_currency");
function mp_update_currency($currencies) {
$currencies['EUR'] = array("name" => __("Euro", "gravityforms"), "symbol_left" => "€", "symbol_right" => "", "symbol_padding" => " ", "thousand_separator" => '.', "decimal_separator" => ',', "decimals" => 2);
return $currencies;
}


Suggestie? Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Plaats hier je bericht

Reacties (0)